1998 FIM WORLD SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP SERIES round 2

GREAT BRITAIN
Donington Park 11-13 Apr. 1998
Official Practice Time
Race 1 Classification
Race 2 Classification

Official Practice Time
          Time
P. Rider      Practice Motorcycle

 1 T.CORSER    1'33.707 Ducati
 2 A.YANAGAWA   1'34.364 Kawasaki
 3 A.SLIGHT    1'34.451 Honda
 4 G.LAVILLA    1'34.506 Ducati
 5 C.EDWARDS    1'34.553 Honda
 6 P.CHILI     1'34.647 Ducati
 7 N.MACKENZIE   1'34.725 Yamaha
 8 P.GODDARD    1'34.752 Suzuki
 9 N.HAGA     1'34.756 Yamaha
10 S.HISLOP    1'34.757 Yamaha
11 C.WALKER    1'34.817 Kawasaki
12 J.WHITHAM    1'34.870 Suzuki
13 J.HAYDON    1'35.052 Suzuki
14 C.FOGARTY    1'35.091 Ducati
15 S.EMMETT    1'35.172 Ducati
16 N.HODGSON    1'35.308 Kawasaki
17 S.RUSSELL    1'35.491 Yamaha
18 M.RUTTER    1'35.831 Honda
19 P.BONTEMPI   1'36.067 Kawasaki
20 T.BAYLISS    1'36.082 Ducati
21 T.RYMER     1'36.190 Suzuki
22 L.PEDERCINI   1'36.230 Ducati
23 A.GRAMIGNI   1'36.852 Ducati
24 I.SIMPSON    1'37.104 Honda
25 J.ROBINSON   1'37.872 Ducati
26 I.JERMAN    1'38.188 Kawasaki
27 F.PROTAT    1'38.783 Honda
28 J.DELETANG   1'39.154 Yamaha
29 A.STROUD    1'39.582 Kawasaki
30 M.SCHULTEN   1'40.157 Suzuki
31 O.HAVNEN    1'41.794 Honda

Race 1 Classification (25 laps)
Po.Rider       Total Time km/h  Diff.  Motorcycle

 1 N.HAGA       39'41.163 152,055     Yamaha
 2 T.CORSER      39'45.193 151,799  4.030 Ducati
 3 P.CHILI      39'51.321 151,410  10.158 Ducati
 4 A.SLIGHT      39'51.672 151,387  10.509 Honda
 5 A.YANAGAWA     39'56.972 151,053  15.809 Kawasaki
 6 C.EDWARDS     39'59.008 150,924  17.845 Honda
 7 C.FOGARTY     40'02.779 150,688  21.616 Ducati
 8 J.WHITHAM     40'06.107 150,479  24.944 Suzuki
 9 P.GODDARD     40'06.370 150,463  25.207 Suzuki
10 S.HISLOP      40'06.563 150,451  25.400 Yamaha
11 C.WALKER      40'17.509 149,769  36.346 Kawasaki
12 N.HODGSON     40'26.493 149,215  45.330 Kawasaki
13 S.RUSSELL     40'26.859 149,192  45.696 Yamaha
14 P.BONTEMPI     40'26.995 149,184  45.832 Kawasaki
15 J.HAYDON      40'33.553 148,782  52.390 Suzuki
16 T.RYMER      40'34.036 148,752  52.873 Suzuki
17 I.SIMPSON     40'55.663 147,442 1'14.500 Honda
18 A.GRAMIGNI     41'07.460 146,737 1'26.297 Ducati
19 L.PEDERCINI    41'15.906 146,237 1'34.743 Ducati
20 J.ROBINSON     39'46.855 145,625  1 Lap Ducati
21 I.JERMAN      39'48.456 145,527  1 Lap Kawasaki
22 A.STROUD      40'07.592 144,371  1 Lap Kawasaki
23 O.HAVNEN      41'14.167 140,486  1 Lap Honda

RT J.DELETANG     31'49.340      6 Laps Yamaha
RT S.EMMETT      26'26.760      9 Laps Ducati
RT F.PROTAT      16'55.998     15 Laps Honda
RT T.BAYLISS      5'18.494     22 Laps Ducati
RT G.LAVILLA      1'48.831     24 Laps Ducati
RT N.MACKENZIE     2'04.745     24 Laps Yamaha

NS M.RUTTER        0.000         Honda

Fastest Lap : N.HAGA     1'34.560

Race 2 Classification (25 laps)
Po.Rider       Total Time km/h  Diff.  Motorcycle

 1 N.HAGA       39'35.544 152,415     Yamaha
 2 T.CORSER      39'37.068 152,317     Ducati
 3 C.FOGARTY     39'43.758 151,890     Ducati
 4 A.SLIGHT      39'50.569 151,457     Honda
 5 P.CHILI      39'54.302 151,221     Ducati
 6 N.MACKENZIE    39'54.797 151,190     Yamaha
 7 C.EDWARDS     39'54.848 151,187     Honda
 8 J.WHITHAM     40'01.500 150,768     Suzuki
 9 S.HISLOP      40'07.803 150,373     Yamaha
10 P.GODDARD     40'09.001 150,298     Suzuki
11 S.RUSSELL     40'17.836 149,749     Yamaha
12 C.WALKER      40'19.977 149,617     Kawasaki
13 P.BONTEMPI     40'24.020 149,367     Kawasaki
14 J.HAYDON      40'26.976 149,185     Suzuki
15 T.RYMER      40'37.604 148,535     Suzuki
16 A.YANAGAWA     40'48.116 147,897     Kawasaki
17 A.GRAMIGNI     40'53.957 147,545     Ducati
18 I.SIMPSON     41'01.999 147,063     Honda
19 I.JERMAN      41'11.300 146,509     Kawasaki
20 L.PEDERCINI    41'19.004 146,054     Ducati
21 J.ROBINSON     41'23.787 145,773     Ducati
22 J.DELETANG     41'26.725 145,601     Yamaha
23 F.PROTAT      42'05.156 143,385     Honda

RT N.HODGSON     32'45.774         Kawasaki
RT G.LAVILLA     16'16.626         Ducati
RT S.EMMETT      16'18.743         Ducati
RT O.HAVNEN      17'03.653         Honda
RT T.BAYLISS      3'21.365         Ducati
RT A.STROUD        0.000         Kawasaki

NS M.RUTTER        0.000         Honda

Fastest Lap : N.HAGA     1'33.880

Schedule & Results 1998
MAIN MENU (HOME)